Zoeken

Zoek alleen in:

Zoekterm delta

Totaal: 28 resultaten gevonden.

... Zij eisen simpelweg dat Shell de schade aan hun leefomgeving vergoedt, zodat ze hun leven weer kunnen oppakken, iets waar ook duizenden andere gedupeerden van olievervuiling in de Nigerdelta naar verlangen.”. ...
woensdag, 23 november 2016
... brug staat niet op zichzelf. Zo is er een samenwerking tussen de regio’s West-Brabant en Zeeland: de zogenaamde Biobased Delta. Multinationals, het MKB, overheden en kennisinstellingen uit Zuidwest-Nederland ...
zaterdag, 18 oktober 2014
... voor een inspiratiereis naar de Donau delta, een van de vijf Rewilding Europe gebieden. Tweede deel van de prijs is een interview met de winnaars over hun ideeën in dagblad Trouw dat vrijdag verschijnt. ...
vrijdag, 19 april 2013
... is geworden. De vissoort die in de Vietnamese Mekong Delta op grote schaal wordt gekweekt heeft dit jaar in Nederland de nummer 1 positie veroverd van meest gegeten vis. De jaarlijkse productie in Vietnam ...
woensdag, 26 september 2012
... zowel op de zee als de rivieren verblijven. Duidelijk is wel dat al deze vissen een natuurlijke rivierdelta met zoet-zout overgangen, getijdenverschillen en een open verbinding naar zee nodig hebben. Een ...
maandag, 25 juni 2012
... eerder een beschermde status kreeg. Denk aan de Victoria Falls op de grens van Zambia en Zimbabwe, de Caprivi Strip in Namibië, de Okavango Delta in Botswana en het stroomgebied van de machtige Zambezi-rivier. ...
donderdag, 15 maart 2012
De Olielekkage van Shell voor de Nigeriaanse kust bedreigt ook de kwetsbare Nigerdelta. De gevolgen van een grote olielekkage van 20 december, vanaf het modernste Shell boorplatform in Nigeria bij het ...
vrijdag, 23 december 2011
... inmiddels van kwekerijen. Die groei gaat met name in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika ten koste van waardevolle natuur in kustgebieden, zoals mangrovebossen, wetlands en rivierdelta’s. Bovendien worden ...
vrijdag, 16 december 2011
... van de Zandmotor nauw samenwerkt met Stichting Ark, ziet grote kansen om het werken met de natuur op meer plekken in de wereld te stimuleren. Nederland is een voorbeeld voor meer delta's die worden bedreigd ...
vrijdag, 25 november 2011
... op de grens van Zambia en Zimbabwe, de Caprivi Strip in Namibie, de Okavango Delta in Botswana en het stroomgebied van de machtige Zambezi rivier. Levensader De Zambezi rivier vormt de letterlijke ...
maandag, 29 augustus 2011
... delta schoonmaken en de bewoners compenseren. In haar onderzoeksrapport concludeert Unep dat er op veel locaties onvoldoende is opgeruimd en dat Shell niet volgens de wet en internationale standaarden ...
maandag, 22 augustus 2011
12. Open Haringvliet levert geld op
(Water/Oceanen en Rivieren)
... WNF vindt dat de actuele discussie over het Haringvliet teveel gericht is op de korte termijn. Nederland is wereldwijd voorloper op het terrein van deltatechnologie. Oplossingen die veiligheid, natuurontwikkeling ...
vrijdag, 10 december 2010
... de Nederlandse en Europese doelen niet gehaald. Niet minder dan zestien belangrijke doelen op gebied van natuur en milieu blijven buiten bereik. GroenLinks pleit o.a. voor een Deltawet klimaat- en energie. ...
woensdag, 29 september 2010
14. Klein Profijt is ideaal voor noordse woelmuizen
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
Het Deltanatuurgebied Klein Profijt is één van de laatste zoetwatergetijdengebieden die vroeger langs de Oude Maas veelvuldig voorkwamen. De kreken in het gebied waren dichtgeslibd. Hierdoor verloor ...
zondag, 05 september 2010
... hopen er over twee jaar weer bij te zijn.’ Zowel in 2006 als 2008 won het Delta Lloyd Solar Boat Team van de TU Delft. Zij eindigden dit keer op de derde plek. ‘We hebben aan het begin van de race veel ...
zondag, 11 juli 2010
... Dit kan door middel van een beproefd recept: de Deltawet. Maar dan voor Nieuwe Energie. Een wettelijk vastgelegd teruglevertarief is daarbij cruciaal voor een consistent en stimulerend investeringsklimaat ...
woensdag, 05 mei 2010
17. Al vijftienduizend oproepen aan Shell
(Planeet aarde/Overige)
... bedrijf in de Niger Delta op honderdtien plekken onnodig het aardgas dat daar vrijkomt bij oliewinning. Die fakkels stoten enorme hoeveelheden broeikasgas de lucht in. Bovendien kan het gas ook nuttig ...
dinsdag, 27 april 2010
18. Vlammend protest tegen Shell
(Planeet aarde/Overige)
... niet te doen.” Milieudefensie heeft berekend dat de gasfakkels die Shell in de Niger Delta laat branden elke dag opnieuw eenzelfde hoeveelheid schadelijke broeikasgassen uitstoten als de helft van het ...
donderdag, 08 april 2010
19. Grootste groene gevel van Europa in Rotterdam
(Mens en Dier/Welvaart en Welzijn)
... (RCI) richt zich op 50% CO2-reductie en 100% klimaatbestendigheid in 2025. Het RCI is een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs, ...
maandag, 22 februari 2010
... Nederland om de olievervuiling in de Nigerdelta aan de kaak te stellen. Shell betoogde op 3 december bij de rechtbank dat de Nederlandse rechter niet bevoegd zou zijn om te oordelen over Shell Nigeria. ...
woensdag, 30 december 2009
... voor Nederland de Universiteit Utrecht, TU Delft en Wageningen UR samen met TNO en Deltares. Verder nemen ook de stadhavens Rotterdam en de provincie Utrecht deel. Van het Nederlandse bedrijfsleven doen ...
maandag, 21 december 2009
Studenten van de opleiding Aquatische Ecotechnologie van de Delta Academy van Hogeschool Zeeland voeren onderzoek uit naar de kweek van algen op rookgassen van DELTA Utility Services. Het onderzoek van ...
vrijdag, 04 december 2009
... Eemsdelta, de nabijgelegen clusters op het terrein van kennis en ontwikkeling en het duurzaam ondernemersklimaat." Cramer sprak de verwachting uit dat ook andere gebieden in Nederland een bijdrage kunnen ...
donderdag, 26 november 2009
... land, zoet water en brak en zout water. Het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie in Yerseke (Zld.) bestudeert het leven in de zee en in estuaria. Dit centrum is voortgekomen uit het Delta Instituut ...
donderdag, 26 november 2009
... de weerman op het strand de gevolgen van de klimaatveranderingen voor het waterbeheer nog eens benadrukt. (Bron: Deltawerken online )  ...
maandag, 09 november 2009
26. Duurzaam waterbeheer
(Water/Beheer)
... In Nederland worden jaarlijks tientallen projecten uitgevoerd om op kleine schaal duurzaam waterbeheer en waterverbruik mogelijk te maken. Bron: http://www.deltawerken.com/Duurzaam-waterbeheer/64.html ...
maandag, 09 november 2009
In Rotterdam verrijst in 2012 het Nationaal Centrum voor Water. Dertig partijen uit de watersector lanceerden woensdagavond in het stadhuis van Den Haag het project Dutch Delta Design 2012, dat ertoe moet ...
vrijdag, 06 november 2009
28. Zeeland 100 jaar na de watersnoodramp
(Water/Oceanen en Rivieren)
Op woensdag 18 november a.s. krijgen minister Plasterk (OCW) en de Commissaris van de Koningin Karla Peijs in het Topshuis bij Neeltje Jans uitzicht op hoe de delta van de toekomst eruit gaat zien. Dit ...
donderdag, 05 november 2009

AddThis Social Bookmark Button


Visrijk Lake Niassa krijgt beschermde status

Lake Niassa, het meer dat de meeste verschillende soorten vis op aarde telt, is vandaag door de regering van Mozambique uitgeroepen tot beschermd gebied. Het meer, dat ook wel Lake Malawi wordt genoemd, is het eerste zoetwaternatuurgebied in Mozambique dat een beschermde status krijgt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com