Zoeken

Zoek alleen in:

Zoekterm minister

Totaal: 50 resultaten gevonden.

1. Red onze insecten
(Mens en Dier/Mensen)
Het aantal insecten in de natuur is dramatisch gedaald. Natuurmonumenten roept natuurliefhebbers op om hun stem te laten horen door de petitie te tekenen. Zo kunnen ze de nieuwe minister laten weten ...
woensdag, 15 november 2017
... om de aansluitplicht voor woningen op gas af te schaffen. Deze maatregel is niet omstreden. De VVD stelde het per amendement voor. Minister Henk Kamp van Economische Zaken kondigde voor de verkiezingen ...
woensdag, 05 april 2017
... aardgas besparen. Dankzij een nieuw proces dat door drie Brabantse ondernemers met behulp van de overheid is ontwikkeld, is het vanaf vandaag mogelijk. Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) opende ...
dinsdag, 13 september 2016
4. Omstreden kleurstoffen
(Voedsel/Veiligheid)
... kleurstoffen voortaan te mijden. Een deskundigenpanel van de Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA, dat de Europese Commissie adviseert, vond een verbod echter nog niet nodig. De Raad van Ministers ...
maandag, 01 augustus 2016
... onder druk gezet door DAFF, het Zuid-Afrikaans ministerie van land- en bosbouw. Het DAFF heeft namelijk aangekondigd dat Europa eist dat, bij 1 hit, het desbetreffende pakhuis voor 3 jaar lang de exportvergunning ...
maandag, 18 april 2016
... op de Klaverbank zwerfkeien neerlegt. In 2011 gebeurde het ook, tot onvrede van de visserijsector en het betrokken ministerie, dat Greenpeace een dwangsom oplegde. Ten onrechte, oordeelde de Raad van State ...
dinsdag, 12 mei 2015
Pascal Smet, de Brusselse minister van mobiliteit en openbare werken, is vandaag aanwezig bij de officiële lancering van de eerste uitstootvrije en volledig elektrische taxi's in Brussel, België, het centrum ...
donderdag, 16 oktober 2014
... kun je terecht op www.OneWorld.nl/Wereldvoedseldag De Call to Action voor Wereldvoedseldag is initiatief van FoodGuerrilla , OneWorld en het ministerie van Economische Zaken. Op Wereldvoedseldag zelf ...
vrijdag, 26 september 2014
Vandaag overhandigde Compassion in World Farming in Brussel 475.576 handtekeningen aan Europese landbouwministers. In Nederland tekenden ca. 50.000 mensen de petitie. Daarmee vragen zij aan de landbouwministers ...
dinsdag, 25 maart 2014
Europese ministers weigeren rem te zetten op voedsel in benzinetank Milieudefensie wel positief over inzet minister Kamp.   De Europese energieministers zijn er vandaag in Brussel niet in geslaagd ...
donderdag, 12 december 2013
... ministerie van Economische Zaken waarbij in twee jaar tijd vier miljoen euro wordt geïnvesteerd in (opleidings-)projecten voor de inzet van vrijwilligers bij natuur- en landschapsbeheer. De prijsvraag ...
donderdag, 28 november 2013
12. 75.000e Supporter van Schoon
(Mens en Dier/Mensen)
... je nooit zonder poepzak voor de hond de straat opgaat.” Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken was een van de eerste Supporters van Schoon: “Een schone leefomgeving is belangrijk voor het milieu maar ...
dinsdag, 30 april 2013
13. Gifklikker gelanceerd
(Planeet aarde/Milieu)
...  De meldingen worden gebundeld tot een zwartboek dat later dit jaar wordt aangeboden aan staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken, waaronder Landbouw) en minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn ...
zondag, 14 april 2013
14. Eindelijk wet tegen illegaal hout!
(Planeet aarde/Natuur)
... jaar. Volgens het ministerie van Economische Zaken vallen circa 5000 Nederlandse bedrijven onder de illegaal hout- wet. Het is de taak van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) om te controleren ...
zaterdag, 02 maart 2013
... haring, schol, tong, wijting. Rode draad daarbij vormen de adviezen van de internationale visserijbiologen over wat er maximaal per vissoort aangeland mag worden. De Europese visserijministers ...
zaterdag, 19 januari 2013
... stappen zetten.” De klimaatcommissie stelt ook voor dat de Europese milieuministers voortaan besluiten goedkeuren met een gekwalificeerde meerderheid. Eickhout: “Radicale en snelle klimaatactie is nodig, ...
dinsdag, 06 november 2012
17. Wereldvoedseldag
(Mens en Dier/Mensen)
... gaat hierop in met het thema “Agricultural cooperatives – key to feeding the World” Ook in Nederland worden allerlei activiteiten georganiseerd op en rond Wereldvoedseldag. Het ministerie van Economische ...
maandag, 15 oktober 2012
... voor de toekomst) waarbij actuele vraagstukken en uitdagingen voor de palmoliesector aan de orde zullen komen. De heer Tharman Shanmugaratnam, Singaporees vicepremier en minister van Financiën, zal als ...
vrijdag, 28 september 2012
... in het wetsvoorstel Natuurbescherming staat de verbinding tussen natuur en economie. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bleker ingestemd met het voorstel dat naar de Tweede Kamer wordt ...
zondag, 19 augustus 2012
... van de ministeries van EL&I en IenM. Dit jaar beginnen de onderhandelingen met de Europese Commissie over de maatregelen die Nederland zal treffen in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat loopt ...
maandag, 02 juli 2012
Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 2012 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd ...
woensdag, 13 juni 2012
... het ministerie van ELI. Het plan werd gehonoreerd en met gelden van de SBIR Recreatie en Ruimte startten studenten van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) met het ontwerp ...
donderdag, 17 mei 2012
23. Nieuw stelstel mestverwerking
(Duurzaam/Overheid)
Veehouders mogen straks niet meer mest produceren dan ze op eigen grond en via vaste contracten kwijt kunnen. Het kabinet streeft naar een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet. De ministerraad ...
zaterdag, 24 maart 2012
... inkomsten misloopt.. De petitie doet daarom een dringend beroep op het Europees Parlement en visserijministers om: • Duurzaam visserijbeheer de norm te maken in het Gemeenschappelijk Visserij Beleid. ...
woensdag, 29 februari 2012
... aan de regering middels het rapport Groene Groei, investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Het rapport is aangeboden aan minister Maxime Verhagen en staatssecretaris Joop Atsma. Groene ...
maandag, 06 februari 2012
... Chris Buijink van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie deel aan het gesprek. 'Wij willen in Nederland samen met Europese partnerlanden een wetenschappelijke, technische en productieve ...
zaterdag, 04 februari 2012
... dioxinen die in de paling zijn aangetroffen, gaat Sportvisserij Nederland de minister ook vragen hoe het gesteld is met de snoekbaars uit het rivierengebied. Deze vissoort is een geliefde consumptievis, ...
vrijdag, 06 januari 2012
... voor de Rode Lijst Libellen 2011, dat De Vlinderstichting en EIS-Nederland in december hebben uitgebracht. Het rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ...
dinsdag, 20 december 2011
... (DDW) in Eindhoven stond zaterdag 29 oktober in het teken van Green Design. Samen met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) lanceerde DDW The Green Design Competition (TGDC): ...
dinsdag, 01 november 2011
... alle zwerfdieren die er op straat rondlopen afgeslacht. De zwerfdieren worden soms zelfs nog levend in een verbrandingsoven gegooid. VVD, CDA en PVV hebben om opheldering gevraagd bij minister Schippers ...
maandag, 17 oktober 2011
31. Nijmegen gentechvrije stad
(Voedsel/Productie)
De gemeente Nijmegen stuurt vandaag een brief naar de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om aan te kondigen dat Nijmegen een gentechvrije stad wil ...
dinsdag, 11 oktober 2011
32. 59 Green Deals afgesloten
(Duurzaam/Overheid)
Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei. Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw ...
dinsdag, 04 oktober 2011
... rapport van oud-minister Hans Alders die de afgelopen maanden een maatschappelijke discussie over megastallen heeft geleid. GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff roept staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) ...
vrijdag, 23 september 2011
34. 30 procent meer biologisch
(Voedsel/Biologisch)
... zijn afkomstig uit de Monitor Duurzaam Voedsel die door het onderzoeksinstituut LEI van de universiteit van Wageningen in opdracht van het ministerie van EL&I is samengesteld.  ...
donderdag, 15 september 2011
Het Nieuwe Rijden (een programma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit) is hoofdpartner en naamgever van het centrum. Onder de naam ‘Het ...
woensdag, 31 augustus 2011
... van de stimulans naar de nieuwe generatie extra schone auto’s blijft de fiscale korting voor zuinig rijden effectief. De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën mee ...
woensdag, 01 juni 2011
... of Label Rouge. Biologische voeding maakt ongeveer de helft uit van de totale omzet aan duurzame voeding. De MDV is opgesteld door het LEI, onderdeel van Wageningen UR in opdracht van het Ministerie van ...
dinsdag, 10 mei 2011
38. Groeiende bioproductie in Belgie
(Planeet aarde/Overige)
Groeiende bioproductie isontoereikend voor de sterk groeiende vraag. Onder een stralende zon op het aardappelverwerkend bedrijf Muyshondt had Minister-President Peeters vandaag de eer om het jaarrapport ...
vrijdag, 29 april 2011
... waarvoor 189 miljoen euro is gereserveerd tussen 2010 - 2015. Er is op dit moment  zo'n 60% van de aangewezen gebieden gesaneerd. De laatste waterbodemsanering wordt begin 2014 afgerond. Bron: Ministerie ...
woensdag, 27 april 2011
De Energieraad pleit in een brief aan minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) voor een verplicht aandeel groene stroom. Leveranciers moeten dan een bepaald percentage van de energie die ze verkopen ...
vrijdag, 08 april 2011
41. Subsidie voor groen gas
(Energie/Biomassa)
Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie heeft eind december een subsidie van ruim 2,2 miljoen euro toegekend aan de samenwerkende groen gas hubs in Noord-Nederland. Hiermee kunnen de groen ...
vrijdag, 11 maart 2011
42. Bezuiniging Ecologische Hoofdstructuur
(Planeet aarde/Natuur)
... die PBL-directeur Maarten Hajer vandaag heeft gepresenteerd aan staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Internationale verplichtingen niet ...
dinsdag, 08 maart 2011
43. De stem van jongeren
(Duurzaam/Lifestyle)
... (politieke) instanties. Ze gaan op zoek naar de meningen en ideeën van jongeren en bespreken deze met onder andere ministers en zelfs de Verenigde Naties. Liset, studente International Development Studies ...
maandag, 28 februari 2011
44. 100 miljoen kilo ingezamelde apparaten
(Planeet aarde/Milieu)
... beschikbare technieken gerecycled en komen niet terecht in de illegale export.” Wecycle rapporteert over de resultaten aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Recyclen doen we samen De Stichting ...
maandag, 14 februari 2011
45. Roofvogels opvoeden
(Mens en Dier/Mensen)
... coyotes werden geweerd bij kuddes schapen. Het onderzoek is in samenwerking met de Dierenbescherming, het Faunafonds, het Ministerie van EL&I en ecologische adviesbureau´s opgesteld. In Nederland lopen ...
vrijdag, 11 februari 2011
46. Bouwen met groene materialen
(Ecologie/Denken)
... gisteren beloond met in totaal € 15.000 prijzengeld. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de wedstrijd georganiseerd om studenten en young professionals uit te ...
woensdag, 08 december 2010
Minister Verhagen maakt uitrol van duurzame energie van zonnepanelen onmogelijk door aan de subsidieregeling voor duurzame energie een maximumbedrag te stellen van 15 ct per Kwh. Verhagen zegt dat hij ...
dinsdag, 07 december 2010
... Bovendien concludeer ik ook, dat we werk moeten blijven maken van het milieu. Schone lucht, schoon water en een schone bodem zijn geen vanzelfsprekendheid." Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu ...
vrijdag, 03 december 2010
49. Frituurvet - Recycle het!
(Duurzaam/Ondernemen)
... dat op deze manier mee ingezameld wordt, kan worden hergebruikt. Aansluiting bij campagne ‘Goed Rioolgebruik’ Vandaag start een campagne van het Ministerie van I&M, Stichting RIONED, gemeenten en waterschappen ...
woensdag, 01 december 2010
50. Alle 47.800 soorten van Nederland in één boek
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
... Hoofdstructuur) te vinden is, met name op de zandgronden. Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid voor de PvdA en voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), neemt het eerste exemplaar van ...
zaterdag, 27 november 2010

AddThis Social Bookmark Button


Stop de ontbossing voor biodiesel

Voor palmolie wordt op grote schaal tropisch regenwoud en veenbos kaalgekapt. Mensen worden door plantagebedrijven van hun grond verdreven en zeldzame dieren en planten, zoals tijgers en orang oetans, verdwijnen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com