Zoeken

Zoek alleen in:

Zoekterm overheid

Totaal: 50 resultaten gevonden.

Vandaag dient het hoger beroep in de rechtszaak voor gezonde lucht die Milieudefensie aanspande tegen de Nederlandse staat. Milieudefensie vindt, samen met veel Nederlanders, dat de overheid veel te weinig ...
maandag, 18 februari 2019
...  De rechter oordeelt dat boeren die investeringen hebben gedaan voor 2 juli 2015, en die passen binnen het beleid van grondgebonden landbouw dat de overheid nastreeft, de opgelegde reductie van hun veestapel ...
zondag, 14 mei 2017
... op natuurlijke alternatieven. Europese bedrijven kunnen die straks overal ter wereld gaan installeren. Het toont weer eens hoe belangrijk het is om als overheid koploper te durven zijn op milieugebied,” ...
zondag, 16 oktober 2016
... aardgas besparen. Dankzij een nieuw proces dat door drie Brabantse ondernemers met behulp van de overheid is ontwikkeld, is het vanaf vandaag mogelijk. Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) opende ...
dinsdag, 13 september 2016
5. Omstreden kleurstoffen
(Voedsel/Veiligheid)
... bij kinderen kunnen veroorzaken. Sindsdien worden deze kleurstoffen de 'Southampton Six' genoemd. De Engelse overheid, opdrachtgever van het onderzoek, adviseerde ouders en fabrikanten vervolgens om de ...
maandag, 01 augustus 2016
... eigen onderzoek. Feiten en uitleg Naast de feiten verschaft het CLO uitleg bij de cijfers en wordt een koppeling gemaakt met beleidsdoelen van de overheid. Doordat indicatoren regelmatig worden bijgewerkt ...
donderdag, 28 juli 2016
... en milieu, blijkt dat veevoerbedrijven niet transparant zijn over de herkomst van hun grondstoffen. Daardoor is onbekend waar grondstoffen voor veevoer precies vandaan komen. Pluimers: “De overheid moet ...
woensdag, 11 november 2015
... het écht om gaat: de falende bescherming van onze Noordzee. Want die is ziek en de overheid helpt haar niet” aldus campagneleider oceanen Pavel Klinckhamers. Er was geen sprake van ‘gevaarzetting’ zo ...
woensdag, 08 juli 2015
... te laten opwarmen dan de kritische grens van 2 graden. De Finse overheid onderschrijft weliswaar deze klimaatdoelstelling, maar ondersteunt de noordpoolboringen met haar ijsbrekers. Dit gaat niet samen. ...
woensdag, 08 juli 2015
... lokaal te herstellen na decennia van verwoesting door bodemsleepnetten“ zegt campagneleider Tom Grijsen. De Klaverbank is één van de Natura2000-gebieden in de Noordzee die de overheid zou moeten beschermen. ...
dinsdag, 12 mei 2015
... leven er nu in totaal 1.864 panda's in natuurreservaten en bossen in China. Dat staat in de vierde nationale pandatelling die de Chinese overheid vandaag heeft gepubliceerd. De vorige telling dateert ...
zondag, 01 maart 2015
... suiker, minder vet. Op het etiket van veel verbeterde producten staat het Vinkje, dat wordt ondersteund door de overheid. Het Vinkje maakt duidelijk of er minder verzadigd vet, suiker of zout in een product ...
vrijdag, 23 januari 2015
De ontbossing in het Amazonegebied is volgens de Braziliaanse overheid de afgelopen twaalf maanden met achttien procent gedaald. Dit betekent dat tussen augustus 2013 en juli 2014 in totaal 4848 ...
vrijdag, 28 november 2014
Proefdiervrij roept op tot koerswijziging overheid, bedrijfsleven en wetenschap - Het aantal uitgevoerde dierproeven in Nederland, is in 2012 vrijwel gelijk gebleven vergeleken met de jaren daarvoor. Dit ...
woensdag, 05 februari 2014
15. Duurzaam consumeren
(Duurzaam/Consumeren)
... heeft een overzicht van keurmerken. Controle op keurmerken De Nederlandse overheid controleert de keurmerken niet zelf. Dit gebeurt door onafhankelijke instanties. Deze instellingen moeten onpartijdig ...
zondag, 19 januari 2014
... die de overheid daarbij kan spelen.  ...
donderdag, 28 november 2013
... toe te laten tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Onder MTCS worden de rechten van inheemse volken niet of nauwelijks gerespecteerd en wordt oerwoud omgehakt ten behoeve van palmolie ...
maandag, 07 oktober 2013
... de overheid en bedrijven voor nodig. Zo blijkt uit het rapport dat het uitkeren van weidepremie helpt om de afname van weidegang tegen te gaan. Weidepremie is een toeslag voor boeren die hun dieren minimaal ...
donderdag, 05 september 2013
... in 2013. De meeste mensen zien het oplossen van milieuproblemen als een taak van overheid en bedrijven, met daarbij ook een belangrijke rol voor zichzelf. Veel andere zorgen In 2013 zijn milieuproblemen ...
maandag, 17 juni 2013
... één van de meest gebruikte onkruidverdelgers niet weten hoeveel er in ons eten zit. Milieudefensie roept de overheid op hier grondig onderzoek naar te laten doen.” Wetenschappers veronderstellen dat schadelijke ...
vrijdag, 14 juni 2013
... voorwaarde om de volgende stap in MVO te maken is dat er wordt samengewerkt. Zowel bedrijven, overheid, maatschappelijk middenveld en consument kunnen met elkaar aan de slag in partnerships, green deals ...
donderdag, 11 april 2013
22. Eindelijk wet tegen illegaal hout!
(Planeet aarde/Natuur)
... Advies. Legaal niet hetzelfde als verantwoord WNF benadrukt dat legaal hout niet hetzelfde is als verantwoord hout. In veel landen geeft de overheid een vergunning af voor kap waarbij kwetsbare natuur ...
zaterdag, 02 maart 2013
... dat de overheid hen bij verduurzaming moet helpen. Ze geven daarbij de voorkeur aan zachte drang met bijvoorbeeld subsidies, ook als dat voor hen duurder uitvalt dan harde dwang. Vrijheid mag blijkbaar ...
maandag, 11 februari 2013
... het niveau van 2012. De Nederlandse overheid zet er daarbij op in om voor kabeljauw uit te komen op een 20 % reductie van de TAC ten opzichte van 2012. Dat is in lijn met de adviezen van de visserijbiologen. ...
zaterdag, 19 januari 2013
... en importeurs voor verantwoorde inzameling, garandeert recycling met een hoog milieurendement en rapporteert hierover aan de overheid. Meer informatie: wecycle.nl  ...
donderdag, 22 november 2012
... aanwijst. Goed antwoord Volgens het WNF is het beschermen van het gebied een goed antwoord op het verzoek aan de overheid van de lokale bevolking om hun voedselbronnen te beschermen. Het beschermen van ...
woensdag, 07 november 2012
... ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en daarover van gedachten willen wisselen met gelijkgestemden, brancheorganisaties, de overheid en/of NGO’s. Het partnernetwerk van MVO Nederland ...
donderdag, 25 oktober 2012
... met de Congolese overheid hard aan gewerkt om meer unieke gebieden een beschermde Ramsarstatus te geven. Congo heeft nu in totaal tien beschermde wetlands met een oppervlakte van maar liefst 11,7 miljoen ...
maandag, 15 oktober 2012
... zijn in Nepal afgelopen jaar geen neushoorns gestroopt. Dit komt aan de ene kant door veel scherpere handhaving en ook door de inzet van natuurbeschermingsorganisaties. WNF zet samen met de overheid locale ...
vrijdag, 14 september 2012
... en bevoegdheden vanuit de rijksoverheid naar de provincies. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verlenen van een ontheffing voor ruimtelijke ingrepen die schadelijk zijn voor beschermde planten of dieren. ...
zondag, 19 augustus 2012
... zijn ook een belangrijke input voor de 2de Internationale Conferentie over Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering die Nederland samen met Vietnam organiseert in september 2012. Bron: rijksoverheid.nl ...
woensdag, 20 juni 2012
... daken. Greenmarx, ontwikkelaar van zonnestroomprojecten, wil groentetuinen aanleggen op de daken van bedrijven, rusthuizen en overheidsgebouwen. Groenten van eigen dak Een daktuin heeft alle voordelen ...
vrijdag, 18 mei 2012
33. De macht ligt bij de burger
(Duurzaam/Lifestyle)
... heeft niets te danken aan de overheid of politiek." Belang van een goede structuur "Veel idealen zijn als gevolg van verkeerde structuren de kop ingedrukt", vindt Bakker. "Niet bij Estafette. Daar is ...
vrijdag, 30 maart 2012
De Nederlandse overheid moet retailers die lampen verkopen, verplichten om oude exemplaren altijd in te nemen voor recycling, ook als de klant geen nieuwe lamp koopt. De nieuwe Europese regelgeving stelt ...
maandag, 27 februari 2012
...  De Taskforce ziet een belangrijke rol voor bedrijven bij de noodzakelijke omslag naar Groene Groei. Maar die kunnen het niet alleen. Hans Alders, voorzitter van de Taskforce: "Zonder een actieve overheid, ...
maandag, 06 februari 2012
... vorm krijgen in een Biobased Economy congres dat in het najaar plaats gaat vinden in Berlijn of in Den Haag. Met name binnen de 'gouden driehoek' van wetenschap, overheid en bedrijfsleven kan deze samenwerking ...
zaterdag, 04 februari 2012
... ook voor het vernieuwen van bestaande coalities, zoals met de recreatiesector en landbouwsector. De overheid kan de vorming van dergelijke coalities stimuleren. Provincies, waterschappen en (samenwerkingsverbanden ...
donderdag, 26 januari 2012
38. Sumatraanse olifant zwaar onder druk
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
... niet onmiddellijk wordt ingegrepen. WNF pleit ervoor dat de Indonesische overheid met onmiddelijke ingang een moratoriumop houtkap instelt om de bossen op Sumatra te behouden voor de gelijknamige olifant. ...
dinsdag, 24 januari 2012
...  Slechts 15% van alle MKB-bedrijven ervaart op dit moment ondersteuning van de overheid om aan duurzame vernieuwingen te werken. Van de MKB-bedrijven die al aan duurzame innovaties werken, ervaart tweederde ...
woensdag, 07 december 2011
... aanpak van gemeenten en provincies staat in schril contrast met de aanpak bij Rijkswaterstaat. Van Tongeren: “Juist omdat de Rijksoverheid gemeenten voorhoudt om toch vooral te investeren in ledverlichting, ...
maandag, 21 november 2011
41. Plan voor realisatie Oostvaarderswold
(Planeet aarde/Natuur)
... voorstel draait om een combinatie van overheidsfinanciering en private financiering. Bedrijven en maatschappelijke partijen willen betrokken zijn bij de inrichting en exploitatie van het gebied. De afgelopen ...
vrijdag, 18 november 2011
... organisaties, bedrijven, overheid en media. www.subsidieglasisolatie.nl    ...
maandag, 14 november 2011
... dat de leden hun omgeving hierbij gaan betrekken: consumenten, overheid en het onderwijs. Club 2025 heeft 11 november, Dag van de Duurzaamheid, aangegrepen als de dag van haar oprichting. Tijdens een ...
vrijdag, 11 november 2011
44. Manifest op de Nacht van de Duurzaamheid
(Planeet aarde/Overige)
... via overheidsingrijpen zijn op te lossen. Het is dus tijd dat consumenten en bedrijven zélf aan de slag gaan om een nieuwe, duurzame en biobased economie te creëren. Dat wij zelf een ‘industrie-politiek’ ...
vrijdag, 28 oktober 2011
45. 59 Green Deals afgesloten
(Duurzaam/Overheid)
... en burgers zorgen dat het project van de grond komt, de overheid ruimt de belemmeringen uit de weg. Dat is de deal,' aldus minister Verhagen. 'De overheid moet duurzaamheid niet van bovenaf opleggen met ...
dinsdag, 04 oktober 2011
De Nederlandse overheid moet de plannen voor proefboringen naar zogenoemd schaliegas stopzetten. Deze oproep doet Milieudefensie vandaag aan de Nederlandse politiek. Volgens de milieuorganisatie zijn ...
dinsdag, 13 september 2011
Het Unep rapport, dat vandaag werd aangeboden aan de Nigeriaanse overheid, geeft een onthutsend beeld van de gevolgen van de bedrijfsvoering van Shell in Nigeria. Nu ook het VN milieubureau Unep onweerlegbaar ...
maandag, 22 augustus 2011
48. Bedreigde vlindersoorten gedijen goed
(Mens en Dier/Dieren)
... in Nederland staan op de zogenaamde Rode Lijst, die door de overheid wordt vastgesteld. Het Nationale Park De Hoge Veluwe herbergt een grote diversiteit aan planten- en diersoorten, waaronder vlinders ...
woensdag, 17 augustus 2011
... de zeenatuur beschermen en de Noordzee behoeden voor verder verval. http://www.youtube.com/watch?v=4CfvjtgmuRc Omdat onze overheid het tot nu toe niet doet, hebben we de Klaverbank uitgeroepen tot ...
dinsdag, 21 juni 2011
50. Delft 1000e fairtrade gemeente
(Duurzaam/Overheid)
... zijn: 1) Er is een lokale werkgroep met mensen uit alle hoeken van de samenleving, 2) de Lokale overheid steunt de campagne en koopt fairtrade producten in, 3) winkels en horeca verkopen fairtrade, 4) ...
zaterdag, 18 juni 2011

AddThis Social Bookmark Button


Alle 47.800 soorten van Nederland in één boek

In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit beschreven, 47.800 soorten in totaal. Op 25 november neemt Ronald Plasterk het eerste exemplaar van deze uitgave van NCB Naturalis en Stichting EIS-Nederland in ontvangst.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com