Zoeken

Zoek alleen in:

Zoekterm procent

Totaal: 50 resultaten gevonden.

... kiezen om maandelijks 1 procent extra te betalen. Dit bedrag wordt vervolgens door NWST verdubbeld en overgemaakt aan Africa Wood Grow, waarmee hopelijk binnen dertig jaar 600 vierkante kilometer bos kan ...
donderdag, 21 november 2019
... Parlement donderdag aannam. Bijna dertig procent van de vis die Europese vissers in de EU aan land brengen, komt uit buitenlandse of internationale wateren. Veel van deze vangst komt, via private contracten, ...
donderdag, 02 februari 2017
... wil samen met maatschappelijke partners de komende jaren het gebruik van grondstoffen reduceren en in 2050 een circulaire economie hebben. De ambitie is om in 2030 vijftig procent minder gebruik van primaire ...
dinsdag, 13 september 2016
... een beperking van de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent of meer in 2050. Uitvoering daarvan vraagt om zodanig ingrijpende veranderingen, dat de voorbereiding en invoering daarvan zo snel mogelijk ...
donderdag, 28 juli 2016
Het leven in de oceanen is de afgelopen veertig jaar alarmerend afgenomen. De populaties vissen, zeezoogdieren, reptielen en zeevogels in en rond zee zijn met gemiddeld 49 procent gedaald. Visbestanden ...
woensdag, 16 september 2015
... uitkiezen die er goed uit zien. Zij ergeren zich aan de verpakking van groente en andere voedingsmiddelen. Zo ergert 40 procent zich aan komkommers in plastic en een kwart stoort zich aan portieverpakkingen ...
woensdag, 08 juli 2015
... met haaien, roggen, zeepaardjes en koraal die de Noordzee ooit was, is door een gebrek aan bescherming nauwelijks iets over. Tachtig procent van de bodem is beschadigd door sleepnetvisserij. Na twintig ...
woensdag, 08 juli 2015
Het aantal reuzenpanda's dat in het wild leeft is de afgelopen elf jaar dankzij gerichte bescherming door China en het Wereld Natuur Fonds (WNF) gestegen met 268 dieren. Door de toename van 16,8 procent ...
zondag, 01 maart 2015
... in verwerkte producten als kant-en-klaarmaaltijden zeggen dat producten door 'extra Brusselse regels' meer dan tien procent duurder zouden worden. Eickhout vermoedt dat deze statistieken flink opgeklopt ...
woensdag, 18 februari 2015
... onder grote druk: 90 procent van de wereldvoedselconsumptie is afkomstig van een vijftigtal producten. Een potentieel uiterst kwetsbaar voedselsysteem is het resultaat. Via de Ark van de Smaak levert ...
zaterdag, 06 december 2014
De ontbossing in het Amazonegebied is volgens de Braziliaanse overheid de afgelopen twaalf maanden met achttien procent gedaald. Dit betekent dat tussen augustus 2013 en juli 2014 in totaal 4848 ...
vrijdag, 28 november 2014
De populaties wilde dieren zijn de afgelopen veertig jaar wereldwijd met gemiddeld 52 procent afgenomen. Belangrijkste oorzaken zijn vernietiging van leefgebied, jacht, stroperij en overbevissing. Diersoorten ...
dinsdag, 30 september 2014
13. Ontlasting als bron voor bemesting
(Voedsel/Productie)
... producten koopt, sterk is toegenomen. Uit een peiling onder consumenten blijkt dat liefst 20% procent van de respondenten (sterk) rekening houdt met biologisch of zelfs altijd
 biologisch koopt.  ...
dinsdag, 01 april 2014
... werd bijna tien procent verricht om het mogelijke gevaar van stoffen te onderzoeken. Actieplan Staatsecretaris Dijksma Nu de cijfers van de nVWA bekend zijn, kijkt Proefdiervrij reikhalzend uit naar ...
woensdag, 05 februari 2014
... vandaag over een voorstel om het bijmengpercentage voor biobrandstoffen die gemaakt zijn van voedselgewassen, zoals palmolie, te begrenzen op 7 procent. Een kopgroep waarin naast Nederland ook België, ...
donderdag, 12 december 2013
16. Flinke Fairtrade groei
(Duurzaam/Ondernemen)
Het aantal producenten van Fairtrade producten is wereldwijd met 16 procent gestegen vergeleken met 2011. Ook het consumentenvertrouwen is gegroeid. Dit blijkt uit het jaarverslag van Fairtrade International: ...
zaterdag, 12 oktober 2013
... op rijksniveau honderd procent duurzaam in te kopen. Om goede en slechte keurmerken van elkaar te kunnen onderscheiden heeft de Nederlandse overheid in 2008 criteria voor duurzaam hout opgesteld. Bij ...
maandag, 07 oktober 2013
... voor het Gouden Windei van 2013. • Natrena Stevia Kristalpoeder van Douwe Egberts: de bus bestaat voor 97% procent uit het goedkope vulmiddel maltodextrine en bevat slechts 3% stevia. • HEMA Slagroomtaart: ...
donderdag, 19 september 2013
19. Eerste Bewuste Visweek van start
(Voedsel/Ecologisch)
... (MSC) en de Aquaculture Stewardship Council (ASC). In maar liefst 85 procent van de supermarkten worden consumenten aangespoord bij de aankoop van vis te kiezen voor vis die afkomstig is van aantoonbaar ...
dinsdag, 10 september 2013
... gebruik van voedselgewassen als brandstof aan banden legt.   De milieucommissie van het Europarlement besloot vandaag dat in 2020 maximaal vijfeneenhalf procent van de transportbrandstoffen afkomstig ...
donderdag, 11 juli 2013
Bijna twee op de drie Nederlanders vinden milieuproblemen urgent, slechts zes procent vindt milieuproblemen weinig urgent. Bovendien is 85 procent van mening dat milieuproblemen voor iedereen belangrijk ...
maandag, 17 juni 2013
... resten van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in de urine gevonden. Van alle Europese deelnemers is vierenveertig procent positief getest op de aanwezigheid van glyfosaat, ook wel bekend onder ...
vrijdag, 14 juni 2013
23. 75.000e Supporter van Schoon
(Mens en Dier/Mensen)
...  Zestien procent van de Nederlanders, de zogenaamde ‘ klaar voor actie’ groep, vindt dat ook zij vaker iets moeten doen, maar iets weerhoudt hen er van de handschoen letterlijk op te pakken. Door hen ...
dinsdag, 30 april 2013
24. Tijd voor actie in Centraal Afrika!
(Mens en Dier/Mensen)
... het aantal bosolifanten in heel Centraal-Afrika in de afgelopen tien jaar met maar liefst 62 procent is afgenomen. WNF waarschuwt dat de bosolifant in de regio binnen enkele decennia uitgestorven zal zijn ...
zondag, 28 april 2013
25. Een op de vijf reptielen dreigt uit te sterven
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
Negentien procent van alle reptielen ter wereld wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Zoological Society of London (ZSL) in samenwerking met de International Union ...
vrijdag, 15 februari 2013
... 14 procent voldoende groente en 26 procent voldoende fruit eet. Om de consumptie van groenten en fruit te stimuleren is het belangrijk dat deze producten hun gezonde imago behouden. Juist daarom is het ...
maandag, 11 februari 2013
... 96 procent van het oorspronkelijke kustwoud verloren gegaan. Dit wordt dan ook gezien als meest bedreigde tropische bosgebied ter wereld.” Met geld van het SPN-fonds kan het Jama-Coaque reservaat aan de ...
vrijdag, 28 december 2012
... duurzame energie in Nederland bedroeg vorig jaar 4,3 procent. Vergeleken met andere Europese landen is dat aandeel zeer laag. Voor de natuur in Nederland is het belangrijk dat er op korte termijn een inhaalslag ...
zondag, 16 december 2012
... van de Verenigde Staten.” Volgens recent onderzoek haalt Europa haar eigen doel van twintig procent reductie van CO2-uistoot dit jaar al. “Daarom moeten we de doelen aanscherpen, anders blijft Europa ...
dinsdag, 06 november 2012
... voor 57 procent komt door de toepassing in veevoer. Sojameel is naast sojaolie een hoofdproduct en geen restproduct zoals door delen van de sector nog steeds beweerd wordt. De productie van sojaolie, gebruikt ...
maandag, 22 oktober 2012
De consumentenbestedingen aan biologische voeding zijn in het eerste halfjaar van 2012 met bijna 12 procent (11,8%) toegenomen. De omzet steeg met ruim 47 miljoen euro naar 445 miljoen. Als deze trend ...
woensdag, 10 oktober 2012
... Via Holwerd gaat de rally terug naar Leeuwarden. Het doel is niet om zo snel mogelijk het parcours af te leggen, maar zo zuinig mogelijk. Zo’n 15 auto’s die 100 procent elektrisch worden aangedreven rijden ...
woensdag, 26 september 2012
... dieren met maar liefst drieduizend procent (!) gegroeid tot 448 in 2011. Vooral in Azië, met name Vietnam, is de vraag naar poeder van de hoorn explosief gestegen. Veel Vietnamezen denken dat het dure ...
vrijdag, 14 september 2012
... en tussen bedrijfstypen. Voor het grondwater liggen in de regio’s met klei- en veengronden de nitraatconcentratie respectievelijk bij 80 en 100 procent van de bedrijven beneden de nitraatdoelstelling van ...
maandag, 02 juli 2012
... dan is er over acht jaar geen excuus om de boot gemist te hebben. Eerlijke prijs Van het vlees dat nu in de schappen ligt, voldoet zeker negentig procent niet aan de bovenwettelijke eisen op het gebied ...
woensdag, 20 juni 2012
... de bouw van windparken, systemen voor zonne-energie en energiebesparing daalde in 2011 fors. Wereldwijd liet de markt daarentegen een groei zien van gemiddeld 10 procent. Denemarken, China en Duitsland ...
dinsdag, 05 juni 2012
... Landbouw en Innovatie. In het rapport wordt bekendgemaakt dat inmiddels reeds 21 procent van de in Nederland gebruikte palmolie in voedingsmiddelen door RSPO gecertificeerd is (CSPO). Het rapport laat ...
donderdag, 29 maart 2012
... overbevist. Bovendien zwermen gigantische Europese diepvriestrawlers over oceanen in een wereldwijde race om de vis. Bijna 30 procent van de vis die door de EU-vloot wordt aangeland, is gevangen in wateren ...
woensdag, 29 februari 2012
39. Sumatraanse olifant zwaar onder druk
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
... nog een kans.   De omvang van het leefgebied van de Sumatraanse olifant is in minder dan 35 jaar met 70 procent afgenomen. Steeds meer bos moet wijken voor de aanleg van plantages –met name van oliepalmen- ...
dinsdag, 24 januari 2012
... de gevolgen voor de mensen in zuidelijke landen niet te overzien.“ De Europese luchtvaartsector wil naar eigen zeggen in 2020 jaarlijks 2 miljoen ton biokerosine verstoken, zo'n 3 procent van de benodigde ...
donderdag, 12 januari 2012
41. Rijden op groen gas
(Energie/Overige)
... gerealiseerde aardgastankstations, waarvan er 35 honderd procent groen gas leveren, heeft Nederland inmiddels een landelijk dekkend netwerk.  Daarmee is rijden op groen gas volgens voorlichtingsorganisatie ...
maandag, 09 januari 2012
... voor een rijtjeswoning kost gemiddeld 990 euro en bespaart jaarlijks 180 euro. Na twintig jaar is de besparing in geld opgelopen tot 5.400 euro, uitgaande van een gasprijsstijging van vier procent per ...
maandag, 02 januari 2012
... percentage is blijven steken op 85 procent. De afgelopen jaren is enorme vooruitgang geboekt, maar nu moet de branche ook de laatste stappen zetten. Met name bij de A-merken valt nog veel te verbeteren. ...
vrijdag, 16 december 2011
... is verantwoordelijk circa 20 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. De wereld verliest de komende tien jaar 55,5 miljoen hectare bos, zelfs als de meest dringende maatregelen worden genomen. ...
maandag, 28 november 2011
... van de gemeenten. Met de F35 wordt fietsgebruik gestimuleerd, waardoor het autoverkeer met vijf procent in de spits kan worden verminderd. Fietssnelweg F35 De fietssnelweg F35 is een project van Regio ...
maandag, 28 november 2011
46. Europarlement neemt risico's met gezondheid bij
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
De bijenpopulatie is schrikbarend aan het afnemen, terwijl meer dan tachtig procent van ons groente en fruit afhankelijk is van bestuiving door de bij. Vandaag stemde het Europees Parlement in met een ...
woensdag, 16 november 2011
... plisségordijnen met aluminium coating 18 procent minder verwarmingskosten op.   Dubbele plisségordijnen bestaan uit twee lagen stof met daartussen een honingraat structuur om een isolerende luchtlaag ...
maandag, 14 november 2011
... blijken groengas en elektrisch te kunnen concurreren met benzine of diesel. Auto's op groengas scoren vooral goed voor het klimaat. De uitstoot van het broeikasgas CO2 vermindert met 40 tot 90 procent ...
dinsdag, 18 oktober 2011
49. 59 Green Deals afgesloten
(Duurzaam/Overheid)
... uit hun rioolslib halen en voor veertig procent in hun eigen energiebehoefte gaan voorzien. Andere voorbeelden van Green Deals zijn: Verenigingen van Eigenaren kunnen makkelijker decentraal energie opwekken, ...
dinsdag, 04 oktober 2011
50. 30 procent meer biologisch
(Voedsel/Biologisch)
De Supermarkten verkopen bijna 30 procent meer biologische producten. De consumentenbestedingen aan biologische voeding in de Nederlandse supermarkten zijn in het eerste halfjaar van 2011 met 29,1 procent ...
donderdag, 15 september 2011

AddThis Social Bookmark Button


Europarlement neemt risico's met gezondheid bij

De bijenpopulatie is schrikbarend aan het afnemen, terwijl meer dan tachtig procent van ons groente en fruit afhankelijk is van bestuiving door de bij. Vandaag stemde het Europees Parlement in met een zeer zwak voorstel van de landbouwcommissie over de bij.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com