Zoeken

Zoek alleen in:

Zoekterm provincies

Totaal: 17 resultaten gevonden.

... vergunningplicht gelden. Deze, ten opzichte van het ontwerpvoorstel aangepaste, systematiek komt tegemoet aan opmerkingen van de Raad van State en van natuurorganisaties, ondernemers en provincies. Omdat ...
zondag, 19 augustus 2012
... ook voor het vernieuwen van bestaande coalities, zoals met de recreatiesector en landbouwsector. De overheid kan de vorming van dergelijke coalities stimuleren. Provincies, waterschappen en (samenwerkingsverbanden ...
donderdag, 26 januari 2012
... verlichting boven asfalt. De investering voor de ledlampen vloeit dankzij de besparingen wel terug.” Alle provincies en 85% van de gemeenten werken aan energiebesparing bij buitenverlichting. Die voortvarende ...
maandag, 21 november 2011
... 70, eind 2011 naar verwachting 100. Groengas tankstations zijn mede gefinancierd met subsidies van de provincies. Bron: persbericht milieudefensie Hoe zit het met rijden op aardgas? www.autosopaardgas.nl ...
dinsdag, 18 oktober 2011
5. 59 Green Deals afgesloten
(Duurzaam/Overheid)
... en te zorgen voor goede informatie. Provincies en gemeenten dragen bij aan een snelle ruimtelijke inpassing, zetten regionale fondsen op en voeren de procedure voor een vergunning snel uit. 'Bedrijven ...
dinsdag, 04 oktober 2011
... (in het bijzonder de Europees beschermde Natura 2000-gebieden) en het verbeteren van de milieu- en watercondities. Het Kabinet overlegt momenteel met de provincies over de herijking van de Ecologische ...
dinsdag, 08 maart 2011
7. Voorman provincies deelt zorgen over natuurbeleid
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
... het Interprovinciaal Overleg (IPO). De coalitie van natuur- en milieuorganisaties deed dat voorafgaand aan een gesprek van de provincies woensdag met staatssecretaris Henk Bleker, waarin over de toekomst ...
dinsdag, 25 januari 2011
... veehouderijprovincies op dit moment 242 veefabrieken voor koeien en varkens (140 voor koeien en 102 voor varkens). Vijf jaar geleden waren dat er 95 (31 voor koeien en 64 voor varkens). Het gaat ...
vrijdag, 21 januari 2011
... juist wil schrappen, vindt Van Vollenhoven essentieel voor het welslagen van de EHS. Het Nationaal Groenfonds wil de komende tijd met de provincies, uitvoering geven aan het natuurbeleid, om tafel gaan ...
zondag, 26 december 2010
10. Mooie Maaltijd in ziekenhuis en zorginstelling
(Mens en Dier/Welvaart en Welzijn)
... nu ook in andere provincies een flinke voet tussen de deur begint te krijgen. Zorg voor BIOverijssel op de kaart Zo steeg in Overijssel het aantal locaties dat mee deed van één enkele in 2009 naar ...
vrijdag, 24 september 2010
... bouwen. Daarvoor hadden 47 gemeenten een aanvraag ingediend. Een onafhankelijke commissie, bestaande uit projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties, gemeenten en provincies, heeft de minister ...
vrijdag, 30 april 2010
Rijk en provincies zetten samen vaart achter de realisatie van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag met bestuurlijke vertegenwoordigers ...
donderdag, 15 april 2010
13. Klimaatdoelen voor Nederland
(Duurzaam/Overheid)
... uitgetrokken om energie te besparen in woningen en gebouwen. Provincies De provincies investeren tot en met 2011 ten minste 200 miljoen euro eigen geld in klimaat- en energieprojecten. Het Interprovinciaal ...
maandag, 09 november 2009
... ook echt biologisch? Biofood Magazine ontdekte dat onafhankelijke controle in deze sector ontbreekt.  De Rijksoverheid wil in 2010 voor 100% duurzaam inkopen, gemeenten voor 75% en provincies en waterschappen ...
zaterdag, 07 november 2009
Op 31 augustus ondertekenden afgevaardigden van een aantal provincies een intentieverklaring om in 2015 100% duurzaam in te kopen. De ondertekening vond plaats tijdens een symposium over duurzaam inkopen ...
donderdag, 05 november 2009
Duurzaam inkopen door de overheid (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) kan een CO2-reductie van 3Mton opleveren. Deze bijdrage kan oplopen tot 15 Mton door het stimuleren van de verduurzaming ...
vrijdag, 17 april 2009
De Nederlandse provincies moeten de komende zes jaar veel méér gronden voor natuur aankopen dan de afgelopen twintig jaar is gebeurd. Alleen met een fikse stijging blijft voltooiing van de zogenoemde Ecologische ...
woensdag, 08 april 2009

AddThis Social Bookmark Button


Nieuwe NGO Good Fish Foundation gaat VISwijzer uitbreiden

Good Fish Foundation en Stichting De Noordzee trekken samen op - Vanaf vandaag zal de nieuwe NGO Good Fish Foundation zich met behulp van de VISwijzer gaan inzetten voor wereldwijde verduurzaming van de vissector.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com