Zoeken

Zoek alleen in:

Zoekterm toekomst

Totaal: 50 resultaten gevonden.

... klimaatprobleem gedaan wordt, dit ernstige gevolgen heeft voor hun eigen toekomst. Er moet actie ondernomen worden, en snel. Hierbij kijken jongeren ook naar de politiek, hun school en influencers en daar ...
donderdag, 27 mei 2021
... waardoor het gebied weer een vruchtbare bodem krijgt en de boeren een toekomst. Hoewel Lelieveld nog geen 35 jaar oud is, is hij al dik tien jaar bezig met zijn missie.’ Een missie die niet ongezien blijft: ...
donderdag, 21 november 2019
... voor iedereen. “Er is veel discussie over hoe we de wereld in de toekomst moeten voeden. De YFM is opgericht om jongeren in dit debat een stem te geven. YFM vervult deze rol nog altijd. Door de jaren ...
zaterdag, 29 april 2017
... vandaag samen met Fons Mandigers, gebiedsmanager van Natuurmonumenten, een fruitboom in de tuin. Samen bouwen aan de toekomst In de loop der jaren werden de tuin, fruitmuren en kassen overwoekerd door ...
dinsdag, 22 november 2016
... er de optie om nul-emissie voertuigen (zoals elektrische auto’s) tot de toekomstige standaard te maken. Bedrijven moeten dan de mogelijkheden voor innovatieve procesvernieuwing meer in praktijk gaan brengen. ...
donderdag, 28 juli 2016
...    "Dierenwelzijn is geen hype, maar een basisbehoefte in onze samenleving en fundamenteel voor een duurzame toekomst", zo sprak de hoogste Nederlandse ambtenaar voor diergezondheid, Dr. Christianne ...
vrijdag, 19 februari 2016
7. Voedsel Anders Conferentie 2016
(Voedsel/Veiligheid)
... wie we samen bouwen aan een betere toekomst. Door wie? De conferentie wordt ondersteund door een groeiend aantal organisaties, waaronder Action Aid, A SEED, Boerengroep, Both ENDS, Brabantse Milieufederatie, ...
zaterdag, 16 januari 2016
8. Klimaatparade voor Parijs
(Planeet aarde/Natuur)
... De Klimaatparade in Amsterdam blijft staan. Samen spreken we ons uit voor een schone én vreedzame toekomst.  ...
vrijdag, 27 november 2015
9. De Dag van de Duurzaamheid
(Duurzaam/Lifestyle)
... mensen dat de aarde niet uitgeput wordt, dat je oog hebt voor de behoeften van toekomstige generaties en dat er een evenwichtige welvaartsverdeling is tussen mensen wereldwijd. Concrete voorbeelden van ...
maandag, 05 oktober 2015
... deze nieuwe, groene maritieme keten opzetten”. In de toekomst ziet de stichting mogelijkheden om boven de Waddeneilanden en voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust zeeboerderijen te ontwikkelen met geïntegreerde ...
donderdag, 04 juni 2015
... gevist. De natuur schiet er dus niets mee op. In het toekomstig beschermde deel legt Greenpeace nu het vissenparadijs, zodat de natuur een steuntje in de rug krijgt. Het is de tweede keer dat Greenpeace ...
dinsdag, 12 mei 2015
12. Eat This Roadtrip
(Voedsel/Overige)
... we wereldwijd aandacht vragen voor ons voedsel. Voor honger bijvoorbeeld, voor onze voedselzekerheid, en voor de toekomst van ons eten. Hoe voeden we iedereen op een manier die niet schadelijk is voor ...
woensdag, 18 maart 2015
... ontwikkelen van kennis die we in de toekomst in allerhande projecten kunnen inzetten. Dat is het doel dat we met de bouw van de biobased brug willen bereiken.” Mede-projectmanager Alwin Hoogendoorn: ...
zaterdag, 18 oktober 2014
... onze wegwerpcultuur. Als we de plastic afvalstroom niet verminderen, zit in de toekomst ons gehele leefmilieu vol met plastic deeltjes. Tinga heeft in augustus langs de hele Noordzeekust gesurft, op een ...
woensdag, 08 oktober 2014
15. Japanse walvisvangst verboden
(Mens en Dier/Mensen)
... mogelijk opnieuw getoetst zal worden door het hof. Daarom hoopt WSPA dat er in de toekomst strenger en eerder naar ‘onderzoeksprogramma’s’ wordt gekeken die aan dieren het leven kosten. Bron: wspa.nl ...
dinsdag, 01 april 2014
... in 2011. Proefdiervrij, de stichting die zich inzet voor een toekomst zonder proefdieren,  concludeert op basis van de cijfers dat de sterke daling in het aantal proeven, die tot medio vorig decennium ...
woensdag, 05 februari 2014
... Henk Kamp zijn rug recht heeft gehouden en zich bleef verzetten tegen de grens van 7 procent. Kamp verdient daarvoor een compliment en wij roepen hem en de Nederlandse regering op om zich ook in de toekomst ...
donderdag, 12 december 2013
18. Eerste Bewuste Visweek van start
(Voedsel/Ecologisch)
... goed worden beheerd, kwetsbare kustgebieden worden ontzien en voorwaarden worden geschapen om ook in de toekomst de groeiende wereldbevolking van vis te voorzien. Bescherming van de natuur Overbevissing, ...
dinsdag, 10 september 2013
19. 6.590 kilo strandafval verzameld
(Water/Vervuiling)
... Paal 69 in Zandvoort. Met het aanbieden van de resultaten hoopt Stichting De Noordzee dat er gerichte beleidsmaatregelen genomen worden om de bronnen van afval in de Noordzee aan te pakken. In de toekomst ...
zondag, 25 augustus 2013
... de aantasting van het milieu, voor de eigen gezondheid en voor de toekomst van hun kinderen. "Hoe groot milieuproblemen ook zijn, mensen willen graag iets praktisch doen", aldus Vera Dalm, directeur ...
maandag, 17 juni 2013
... circulaire economie: een economisch systeem bedoeld om producten en grondstoffen maximaal te herbruiken en waardevernietiging te minimaliseren. Zo kunnen toekomstige generaties gebruik blijven maken van ...
donderdag, 11 april 2013
... in dit boek mogelijke oorzaken van de geconstateerde achteruitgang bediscussieerd. Vanuit de beschreven trends en ontwikkelingen worden de kansen en risico’s voor de toekomst van de Nederlandse nachtvlinderfauna ...
woensdag, 06 maart 2013
... van tin. Philips is niet transparant over de herkomst van de metalen die zij gebruikt. Milieudefensie vraagt Philips om in de toekomst enkel nog duurzaam gewonnen tin te gebruiken en daar op korte termijn ...
zaterdag, 24 november 2012
... betere aansluiting op de toekomstige beroepspraktijk. Met duurzame ontwikkeling in het onderwijs snijdt het mes aan drie kanten, te weten kwaliteitsverbetering van het onderwijs, werk maken van een leefbare ...
maandag, 19 november 2012
... voor het bouwen aan een nieuwe toekomst. De 13e editie van het grootste jaarlijkse duurzaamheidsevenement, het Nationaal Sustainability Congres (NSC), legt de fundamenten voor die duurzame toekomst. Het ...
woensdag, 14 november 2012
... Primeiras en Segundas draagt bij aan voedselzekerheid voor de lange termijn. Mozambique levert hiermee bovendien een belangrijke mondiale bijdrage aan het veiligstellen van de toekomst van de zeeën. Robuust ...
woensdag, 07 november 2012
... in de toekomst steeds belangrijker niet alleen voor jezelf goed bezig te zijn, maar dit ook uit te dragen. “Dat moeten wij echt leren. We doen  al jaren ons best op allerlei terreinen. Zoals met duurzame ...
donderdag, 25 oktober 2012
... voor de toekomst) waarbij actuele vraagstukken en uitdagingen voor de palmoliesector aan de orde zullen komen. De heer Tharman Shanmugaratnam, Singaporees vicepremier en minister van Financiën, zal als ...
vrijdag, 28 september 2012
... en stikstofdruk in Nederland nog steeds tot de hoogste van Europa. Het Nederlandse mestbeleid is vergelijkbaar met dat in Vlaanderen en minder streng dan dat in Denemarken.   Toekomstig mestbeleid ...
maandag, 02 juli 2012
... Met een beetje geluk komen ze bij AAP terecht, maar voor veel dieren is het toekomstbeeld een stuk grimmiger. David van Gennep, directeur Stichting AAP: "AAP vangt al jaren berberapen op uit miserabele ...
zaterdag, 30 juni 2012
In de slotverklaring van de G20 staan afspraken hoe de voedselzekerheid in de wereld is te verbeteren. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I): ‘Om in de toekomst ...
woensdag, 20 juni 2012
32. Bananen en het Fairtrade keurmerk
(Voedsel/Productie)
... een duurzame toekomst. Fairtrade geeft consumenten in en buiten Nederland een krachtig middel in handen om armoede te verminderen via de dagelijkse boodschappen.    ...
donderdag, 14 juni 2012
33. Enquete i.h.k.v. WNF 50 jaar
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
... vanaf 60 jaar, zijn juist minder positief over de eland (57%) tegenover 68% jonger dan 60. Toekomstige rol WNF  Verder vindt driekwart van de Nederlanders het niet aannemelijk dat het WNF over 50 jaar ...
zondag, 06 mei 2012
34. Biomassa voor duurzame warmte
(Energie/Biomassa)
... Staatsbosbeheer gaat zuinig met reststoffen uit de natuur om. Daarom worden vrijgekomen kronen en takken versnipperd en als biomassa gebruikt. Toekomst SVP maakt nu nog gebruik van de fossiele restwarmte ...
maandag, 02 april 2012
... zwart’. De komende weken wordt bekend welke gebouwen in Nederland dit jaar deelnemen. Toekomst De zevende editie van Earth Hour staat in het teken van acties die ook na de campagne mogelijk zijn om de ...
zaterdag, 18 februari 2012
... maar op duurzame energiebronnen en hernieuwbare grondstoffen. Zorg voor bewustwording van politici, burgers, bedrijven en de generaties van de toekomst en creeer draagvlak voor de gewenste transitie ...
maandag, 06 februari 2012
... van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een impuls geven aan de politieke afwegingen. Nieuw is het gebruik van normatieve toekomstscenario’s als hulpmiddel om de achterliggende ...
donderdag, 26 januari 2012
... campagnes van Milieudefensie. Lufthansa beschouwt haar testprogramma als een succes en kondigt aan in de toekomst meer vluchten met biokerosine uit te willen voeren. Ook andere luchtvaartmaatschappijen, ...
donderdag, 12 januari 2012
... eilandstaten, hoge ambities aan de dag leggen. ,,We moeten ons na Durban ook durven afvragen of de klimaatconferenties in deze vorm in de toekomst wel succesvol zullen zijn’’, zegt Donald Pols, hoofd ...
dinsdag, 13 december 2011
...  De Nederlandse kustverdediging moet de komende decennia drastisch op de schop. De traditionele techniek van dammen, dijken en waterkeringen biedt voor de toekomst echter onvoldoende bescherming. De voorspelde ...
vrijdag, 25 november 2011
41. Jongeren roepen op tot duurzame educatie
(Mens en Dier/Welvaart en Welzijn)
... is zeer welkom. Het gaat immers om hun toekomst”. De VN-jongerenvertegenwoordigers hebben de campagne op “Een groene generatie vraagt om duurzame educatie” aangegrepen om met een flink aantal jongerenorganisaties de ...
donderdag, 17 november 2011
...  Tijdens de lancering van The Green Design Competition gaf ambassadeur Jurgen Bey zijn visie op de toekomst van design. “In deze wedstrijd gaat het om de ondernemer met een visie, die op zoek gaat naar ...
dinsdag, 01 november 2011
43. Meer dan 1 miljard economische winst
(Mens en Dier/Welvaart en Welzijn)
... huidig en toekomstig openbaar groenbeheer. Tijdens de themadag werden diverse mechanische onkruidbestrijdingstechnieken gedemonstreerd. PPO heeft deze technieken samen met het bedrijfsleven ontwikkeld ...
maandag, 17 oktober 2011
44. 59 Green Deals afgesloten
(Duurzaam/Overheid)
... klimaat en energie. 'Onze economische ontwikkeling gaat nog steeds gepaard met een toenemende druk op schaarse grondstoffen en ons milieu. Om onze welvaartsontwikkeling voor nu en de toekomst zeker te ...
dinsdag, 04 oktober 2011
... voor de komende maanden willen we nog meer jongeren duidelijk maken dat een duurzamere voedselproductie van onschatbare waarde is. We zijn klaar voor de toekomst en klaar voor de strijd. Want we beginnen ...
woensdag, 21 september 2011
46. Passief op gebied van duurzaamheid
(Duurzaam/Ondernemen)
... te berekenen. 60% gaf aan interesse te hebben om in de toekomst evenementen klimaatneutraal aan te bieden aan klanten.    ...
woensdag, 21 september 2011
47. Algen zijn de groene toekomst
(Energie/Overige)
... Hiervoor is een nieuwe testfaciliteit gebouwd, het Algae Production And Research Centre, kortweg AlgaePARC. Een groene toekomst De kortste route van zonlicht naar biobrandstof verloopt via algen: zonlicht ...
vrijdag, 24 juni 2011
... de registratiebelasting (BPM) en de bijtelling aangescherpt. In 2015 zal dan 10 tot 12 procent van de nieuw te verkopen auto’s in aanmerking komen voor een vrijstelling. Ook in de toekomst zal een fiscale ...
woensdag, 01 juni 2011
49. Duurzaamheid in 2035
(Ecologie/Denken)
Meer dan 400 mensen werkten het afgelopen jaar aan een nieuwe duurzame toekomstvisie voor Nederland. Het project heet Our Common Future 2.0 en is een vervolg op het beroemde Brundtland Rapport uit 1987. Het ...
woensdag, 18 mei 2011
... toekomst van de zwarte neushoorn, de ijsbeer en de orang-oetan wordt bedreigd. Een wereld zonder deze dieren kan en wil je je toch niet voorstellen.   Twee keer zoveel Daarom wil het Wereld Natuur ...
maandag, 11 april 2011

AddThis Social Bookmark Button


'Combinatie virus en parasiet nekt bijen'

Amerikaanse onderzoekers denken dat de meest waarschijnlijke oorzaak van het vooralsnog mysterieus verdwijnen van bijenvolken een combinatie is van een virus en een parasiet.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com