Zoeken

Zoek alleen in:

Zoekterm water

Totaal: 49 resultaten gevonden.

... hebben gezeten is niet te bevatten!”   Eigen staart afgebeten De leeuwen en de tijger kregen ook nog eens veel te weinig eten en drinken. Ze hadden geen water tot hun beschikking en het enige dat ...
zondag, 04 maart 2018
... Hoewel watergebrek de vruchten kleiner maakt, worden ze ook notiger en romiger. ‘Het is algemeen bekend uit de wijnteelt dat planten smaakvoller fruit produceren als ze onder stress staan’, zegt connaisseur ...
dinsdag, 11 april 2017
... de Europese Unie bijdragen aan overbevissing.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert positief op de nieuwe wetgeving over visserij in buitenlandse of internationale wateren, die het Europees ...
donderdag, 02 februari 2017
... de organisatie schokkend onderzoek naar de misstanden bij transporten van Europese dieren naar Israël en Gaza.1 Deze beelden onthulden o.a. gebrek aan rustpauzes, water en voer, ongeschikte vrachtwagens, ...
vrijdag, 26 augustus 2016
... van dit online naslagwerk gelanceerd. Bijna 700 indicatoren Hoe staat het met de waterkwaliteit? Hoe tevreden zijn Nederlanders met hun leefomgeving? Neemt de uitstoot van schadelijke gassen af ...
donderdag, 28 juli 2016
... landschappelijke versterking, veiligere verkeerssituaties en meer samenwerking tussen partijen in het omliggende gebied’, aldus gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu). Doorontwikkeling ...
maandag, 18 april 2016
De waterplant, de grote waternavel, bezorgt waterschappen Aa en Maas en De Dommel handenvol werk. Honderden kilo’s van het plantje worden deze dagen uit sloten en vaarten geschept.   De grote waternavel ...
dinsdag, 25 augustus 2015
8. Veel bodem op Dag van de Bodembeleving
(Planeet aarde/Overige)
Op Zondag 6 september is in park Sonsbeek de landelijke Dag van de Bodembeleving. De dag wordt georganiseerd door gemeente Arnhem samen met provincie Gelderland, Groen Arnhem, het Nederlands Watermuseum ...
maandag, 24 augustus 2015
... Nederlandse onderzoeksinstituten en bedrijven. Zeewier is een veelzijdige en voedzame plant die geteeld kan worden zonder gebruik van land, zoet water of meststoffen. Het is vers, duurzaam én lekker. Stichting ...
donderdag, 04 juni 2015
... later. Vorige week nog onderstreepte een onderzoeksmissie van de milieuorganisatie hoe uniek en kwetsbaar de Klaverbank is, met een onderwaternatuur die nergens anders in de Nederlandse wateren gevonden ...
dinsdag, 12 mei 2015
11. Op de bres voor bescherming Middellandse Zee
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
... in wateren waar onbedoeld bedreigde diersoorten in visnetten worden gevangen moet tijdelijk niet worden gevist. Daarvoor pleit Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). "De Middellandse ...
woensdag, 12 november 2014
... die in zoetwater leven staan het meest onder druk. In meren, moerassen en rivieren zijn de populaties vissen, reptielen en amfibieën met 76 procent gedaald. Maar er zijn ook lichtpuntjes: als gebieden ...
dinsdag, 30 september 2014
... een dolfijnenvin in roodgekleurd water geborduurd. ‘Stop the killings!’, is op de voorzijde te lezen. De beeltenissen laten een glimp zien van hoe het er jaarlijks aan toe gaat in de baaien van Japan ...
dinsdag, 16 september 2014
14. Ontlasting als bron voor bemesting
(Voedsel/Productie)
... van 2013 ‘plaskruizen’ en werd informatie verstrekt over de winning van fosfaat uit afvalwater. Humane ontlasting is hoogwaardige mest, die de biologische sector graag benut.” Biologische teler Luuk Schouten ...
dinsdag, 01 april 2014
15. Japanse walvisvangst verboden
(Mens en Dier/Mensen)
... Claire Bass, hoofd van het oceanenprogramma van de dierenwelzijnsorganisatie. “Of het nu in internationale wateren gebeurt of niet, elke gedode walvis is er een te veel . Noch om commerciële redenen, ...
dinsdag, 01 april 2014
... een auto te delen. Gedeeld:Door geeft een oplijsting van alle bestaande autodeelinitiatieven. 2. Flessen drinkwater Vul een oude fles of drinkbus met water uit de kraan. Wie bruisend water verkiest, ...
zaterdag, 23 november 2013
17. Kwikverdrag goed nieuws voor Amazone
(Planeet aarde/Milieu)
... verbranden het. Bij dit proces ontstaan erg giftige gassen die ook in het water terecht komen. In Zuid-Amerika hebben alleen Paraguay en Suriname het kwikverdrag nog niet getekend. Kijk hier welke landen ...
woensdag, 16 oktober 2013
18. Eerste Bewuste Visweek van start
(Voedsel/Ecologisch)
... geïntroduceerde ASC-keurmerk staat voor een verantwoorde kweek; de vis is afkomstig uit een kwekerij die de natuurlijke omgeving niet aantast, richtlijnen naleeft op het gebied van waterverontreiniging ...
dinsdag, 10 september 2013
19. Gifklikker gelanceerd
(Planeet aarde/Milieu)
... het oppervlaktewater in Noord-Holland werd de Gifklikker officieel geopend. De melding werd gedaan door Cor Koning van het Zijper Landschap. De Partij voor de Dieren en Stichting Bollenboos willen met ...
zondag, 14 april 2013
20. Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze
(Planeet aarde/Natuur)
... natuurontwikkeling met de verbetering van de waterhuishouding en de optimalisering van de landbouwkundige structuur. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de versterking van de landschappelijke kwaliteit en ...
vrijdag, 15 maart 2013
Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging en het Programma naar een rijke Waddenzee hebben een nieuw instrument gemaakt om de Waddenzee beter te beschermen tegen een olie-incident: het Ecologisch spoorboekje ...
donderdag, 28 februari 2013
22. Een op de vijf reptielen dreigt uit te sterven
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
... overal even groot. Door het grote beslag dat de mens op rivieren en meren legt, lopen zoetwaterschildpadden een bijzonder hoog risico op uitsterven. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de soorten ...
vrijdag, 15 februari 2013
... Dit omdat de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Noorwegen over de toegang tot elkaars wateren nog niet zijn afgerond. Daarom zijn de vangsthoeveelheden voor 2013 voorlopig vastgesteld op 70% van ...
zaterdag, 19 januari 2013
24. Mariene meren en biodiversiteit
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
... er twintig ontdekte en bestudeerde in Indonesië. Mariene meren zijn zeldzame zeewater meertjes die alleen via poreus gesteente in verbinding met de zee staan. Ze blijken zowel kraamkamers van de evolutie ...
vrijdag, 11 januari 2013
... euro's die jarenlang in waterbeheer zijn geïnvesteerd, wordt de samenleving nog steeds geconfronteerd met grote overstromingen, droogte en problemen met de waterkwaliteit. De klassieke benadering is om ...
vrijdag, 30 november 2012
... de eilanden. In de gebieden waar de tin is gewonnen, is de bodem gedurende enkele decennia onvruchtbaar en is het drinkwater vervuild. Het is onmogelijk om er gewassen te verbouwen. Bij de tinwinning ...
zaterdag, 24 november 2012
... en divers Het koraal in de archipel is de meest robuuste en meest diverse van het land. Het gebied is rijk aan mangroves, zeeleven, diepe onderwaterkloven en grote gebieden met zeegras. Het is een van ...
woensdag, 07 november 2012
... als biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, grondstoffen- en middelengebruik en werkgelegenheid. Dit is niet altijd even goed zichtbaar. De duurzaamheidsscan van het LEI biedt ondernemers een online instrument ...
donderdag, 25 oktober 2012
In Congo krijgen drie zeer bijzondere, waterrijke gebieden (wetlands) de status van internationaal beschermd gebied. Het Wereld Natuur Fonds is trots, want de natuurbeschermingsorganisatie heeft er samen ...
maandag, 15 oktober 2012
Op maandag 8 oktober om 12.00 uur neemt wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte) het nieuwe openbare watertappunt op het Eendrachtsplein in Rotterdam officieel in gebruik. De ...
donderdag, 04 oktober 2012
... zuiveren hun afvalwater voordat het wordt geloosd op de rivier en zorgen ook voor goede arbeidsomstandigheden. De oprichting van de Aquaculture Stewardship Council (ASC) is een initiatief van het Wereld ...
woensdag, 26 september 2012
... poeder een geneeskrachtige werking heeft. In het uitgaanscircuit is het populair om een mix van poeder van neushoorn hoorn en water te drinken omdat het zou helpen tegen een kater. Dit zijn allemaal mythes ...
vrijdag, 14 september 2012
... project is van start gegaan in 2010 en wordt gefinancierd uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). In totaal is er € 13 miljoen mee gemoeid. Hommels en waterkevers De eerste zeven miljoen ...
dinsdag, 28 augustus 2012
Verbetering waterkwaliteit door mestbeleid vlakt af, helft meetlocaties voldoet aan doel. Het mestbeleid leidt de laatste tien jaar in beperkte mate tot verbetering van de waterkwaliteit. Op de helft ...
maandag, 02 juli 2012
35. Sloten belangrijk voor biodiversiteit
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
... wind. Voor de biodiversiteit is het dus van belang dat bestaande oeverpopulaties en geschikte gebieden waar nog geen populatie aanwezig is, verbonden zijn via een netwerk van oppervlaktewater.   Verlies ...
woensdag, 27 juni 2012
... de steur de afgelopen jaren hersteld. Ook is het rivierwater schoner en werkt de visserij  duurzamer. Daarom denken de organisaties dat de tijd rijp is om de steur terug te brengen. Informatie verzamelen ...
maandag, 25 juni 2012
... van een regulier groendak: isolatie, regenwaterafvoer, leefruimte voor insecten en vogels, én gezonde eetbare producten. Kunstenares Annemie Maes baat op een parkeergarage bij de Brusselse Beurs een ruime ...
vrijdag, 18 mei 2012
... en is geschikt voor jong en oud. Bovendien is er in elke Trek-in een badkamer met douche en toilet en een keukentje met stromend water en kookgelegenheid. Hut gebouwd uit sloophout In 2Life-Art uit ...
donderdag, 17 mei 2012
39. Nieuwe faunapassage bij Naardermeer
(Planeet aarde/Natuur)
... is in de Vechtplassen kan gemakkelijker van het ene natuurgebied naar het andere trekken. De faunapassage is de cruciale schakel in de aanleg van de Natte As die de waterrijke gebieden door Nederland aan ...
vrijdag, 16 maart 2012
... Afrika. De Zambezi stroomt via Zambia, Angola, Zimbabwe en Mozambique in de Indische Oceaan. Het waterrijke savannegebied is onmisbaar voor zo’n 130 miljoen mensen voor drinkwater, visserij en graasgebied ...
donderdag, 15 maart 2012
... overbevist. Bovendien zwermen gigantische Europese diepvriestrawlers over oceanen in een wereldwijde race om de vis. Bijna 30 procent van de vis die door de EU-vloot wordt aangeland, is gevangen in wateren ...
woensdag, 29 februari 2012
... campagne voor de aarde. Door massaal het licht te doven wordt de wereld opgeroepen duurzaam om te gaan met alles wat de natuur ons geeft, zoals water, voedsel, grondstoffen en het klimaat. Vorig jaar bereikte ...
zaterdag, 18 februari 2012
43. Nieuw in Nederland: tijgermug en ribkwal
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
... de mogelijke concurrentie tussen een exotisch ribkwalletje en de mosselteelt. Liesbeth Bakker (Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek NIOO-KNAW) is optimistisch over de kans om subtropische waterplanten ...
vrijdag, 10 februari 2012
... Nederland met haar kennis en kunde op gebieden als landbouw, chemie en water- en natuurbeheer daarin een belangrijke rol vervullen. Op de avond van overhandiging sprak ook Willem Ferwerda van IUCN Nederland. ...
maandag, 06 februari 2012
... bouw, zorg en water. De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren ...
donderdag, 26 januari 2012
... visserijen permanent te volgen en we zullen jaarverslagen gaan uitbrengen over de milieuprestaties van het MSC-programma.” Onderwaterleven Naast de toestand en het herstel van visbestanden is ook gekeken ...
woensdag, 11 januari 2012
47. Rijden op groen gas
(Energie/Overige)
... opzichte van benzine, afhankelijk van de gebruikte grondstof voor groen gas. Grondstoffen voor groen gas zijn stortgas en reststromen zoals dierlijke mest, afvalwater, aardappel- en suikerbietenloof. Ook ...
maandag, 09 januari 2012
Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst libellen laat een verbetering zien ten opzichte van de vorige, die dateert uit 1997. Dit komt vooral door de verbeterde waterkwaliteit. Maar ook de toegenomen ...
dinsdag, 20 december 2011
... pesticiden gebruikt die het water vervuilen en kunnen dierziekten zich verspreiden naar wilde vissen. Als we die kustgebieden willen beschermen, móeten we overstappen op verantwoorde kweekvis.'' Vissoorten ...
vrijdag, 16 december 2011

AddThis Social Bookmark Button


Vissen uit de film Finding Nemo ernstig bedreigd

De vissoorten uit de film Finding Nemo moeten dringend beter worden beschermd. Eén op de zes vissen uit deze film wordt met uitsterven bedreigd. Dit blijkt uit een onderzoek van IUCN (International Union for Conservation of Nature) en de Canadese Simon Fraser University.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com