Home Ecologie Doen Europarlement wil verbod op pesticiden schadelijk voor bijen

Europarlement wil verbod op pesticiden schadelijk voor bijen

Als het aan het Europarlement ligt, komt er een verbod op neonicotinoïden en andere 'systemische' pesticiden die schadelijk zijn voor bijen. Het Europees Parlement stemt donderdagmiddag over de oproep, maar het voorstel heeft nu al de steun van alle grote fracties. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout is er een omslag gaande: “Ook conservatieve partijen beginnen zich steeds meer tegen dit 'bijengif' te keren. En dat is hoog tijd; volgende maand komt de Europese Commissie met een nieuw wetsvoorstel.”

Woensdag publiceerde de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA nog een analyse waarin het wederom het schadelijke effect van het bestrijdingsmiddel op bijen bevestigt en benadrukt het de vele verschillende manieren waarop bijen ermee in aanraking komen.

De oproep van het Europarlement staat in een rapport over ‘apicultuur’ dat alle EU-relevante aspecten van de bijenteelt behandelt. Van regelingen onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid tot onderzoek, honingvervalsing, ziekten en de impact van chemicaliën op het verval van alle bijen en andere bestuivers (inclusief de honderden soorten Europese wilde bijen, niet alleen de honingbij). In dat laatste gedeelte gaat het Europees Parlement in op het verbieden van bepaalde pesticiden.

Eickhout: “Systemische pesticiden zijn stoffen waarmee zaadjes of bollen worden gecoat, waarna de plant zelf insectengif afscheidt die de werking van het zenuwstelsel van insecten beïnvloeden. Zo worden gezien als de belangrijkste oorzaak achter de enorme daling in insecten.”

Al in 2013 deed de EU de drie meest schadelijk middelen reeds deels in de ban. Helaas vroegen en kregen veel lidstaten sindsdien nog vele uitzonderingen, waarbij boeren in bepaalde sectoren en op bepaalde momenten van het jaar de middelen toch mochten inzetten.

“Het rapport van EFSA en de stemming komen op het juiste moment”, concludeert Eickhout. Naar verwachting presenteert de Europese Commissie in maart een voorstel om het huidige gedeeltelijke verbod te herzien. “Als het goed is hebben we straks een duidelijk signaal van het Europees Parlement. Nu de nationale regeringen nog.”

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button


Op de bres voor bescherming Middellandse Zee

Europarlementariër Anja Hazekamp op de bres voor bescherming Middellandse Zee. Middellandse Zee-gebieden waar minder vissen zwemmen dan biologisch verantwoord moeten worden afgesloten voor visserij.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com