Home Ecologie Overige

Boek ‘Nachtvlinders belicht’ verschenen

Dynamisch, belangrijk, bedreigd - Nachtvlinders zijn prachtige insecten met een intrigerende leefwijze en een grote ecologische betekenis. Het gaat echter niet goed met de nachtvlinders in ons land.

Lees meer...

 

Kringloop meststoffen wereldwijd steeds meer uit balans

Naar verwachting neemt in de komende vijftig jaar wereldwijd het overschot aan meststoffen sterk toe, niet alleen in de geïndustrialiseerde landen en Azië, maar ook in Afrika en Zuid-Amerika.

Lees meer...

 

Ecologische gevolgen olieramp nog onduidelijk

Wie in een bootje op de Golf van Mexico vaart, zal weinig meer zien van de enorme olieramp die het gebied een jaar geleden trof. Onder het wateroppervlak en op de bodem van de zee lijkt zich een ecologische ramp af te spelen waarvan de proporties voorlopig niet duidelijk zullen zijn.

Lees meer...

 

Belgische voetafdruk bijna grootste ter wereld

We moeten massaal op Maleisisch dieet als we onze aarde willen redden. ‘We hebben de ecologische voetafdruk van de Belg jarenlang flink onderschat', zegt Sabien Leemans van de milieuorganisatie WWF bij de voorstelling van het achtste Living Planet Report.

Lees meer...

 

Great Barrier Reef herstelt zich onverwacht snel

Wetenschappers zijn blij verrast door het snelle herstel van delen van het Great Barrier Reef in Australië. Dankzij een gelukkige samenloop van omstandigheden heeft het koraalrif zich in een jaar tijd hersteld van een ernstige verbleking uit 2006.

Lees meer...

 

Nieuwe diersoorten gevonden in diepzee

Onderzoekers hebben al meer dan 17.650 nieuwe diersoorten ontdekt in de diepzee. Dat maakte de Census of Marine Life, een internationaal onderzoeksproject dat tien jaar duurt en dat in oktober volgend jaar wordt afgesloten, zondag bekend.

Lees meer...

 

Zegenvissen in kribvakken

De laatste decennia is de visfauna van de Nederlandse rivieren uitgebreid met een aantal exoten die door menselijk toedoen een plaats in de Nederlandse visfauna hebben ingenomen. In tegenstelling tot eerder in Nederlandse rivieren aangetroffen vissoorten als blauwneus en Donaubrasem, breiden deze soorten zich wél explosief uit en komen plaatselijk in zeer hoge dichtheden voor.

Lees meer...

 

Koudwaterkoralen vormen hotspot in diepzee

Alle biodiversiteit op een stokje: koudwaterkoralen vormen hotspot in diepzee.
Koraalriffen in de Europese diepzee? Ja, naast de tropische tegenhangers zijn er ook koralen die in de noordelijke oceanen floreren.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Voorman provincies deelt zorgen over natuurbeleid

De coalitie Hart voor Natuur heeft haar zorgen geuit over de toekomst van de natuur in Nederland tijdens een bezoek aan Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland Jan Franssen, tevens voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com