Home Mens en Dier Gezondheid

Lucht moet gezonder

Nederlandse burgers leven korter en hebben meer kans op ziektes als astma en copd door te hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide. Op tal van plekken in Nederland is de luchtkwaliteit slechter dan de wettelijk afgesproken Europese normen.

Lees meer...

 

Scrub jij plasticvrij?

90 verzorgingsproducten met plastic gevonden. In minimaal 90 verzorgingsproducten die wij dagelijks gebruiken zit plastic, dat via de riolering in zee terechtkomt. De plastic deeltjes zijn schadelijk voor het zeeleven.

Lees meer...

 

Buiten spelen zónder gif!

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het gifgebruik bij het onkruidbeheer van gemeenten voor de gezondheid van kinderen. De partij voert daarom actie om het gebruik van gif op schoolterreinen, kinderspeelplaatsen, parken en ander openbaar groen binnen de bebouwde kom aan banden te leggen.

Lees meer...

 

Afname gifresten op groente en fruit stagneert

De jarenlange afname van gifresten op groente en fruit is tot stilstand gekomen. Vorig jaar werd de wettelijke norm vaker overschreden dan in 2008. Het aandeel groente en fruit met resten van bestrijdingsmiddelen nam in 2009 nauwelijks af.

Lees meer...

 

Week tegen Eenzaamheid

Eenzame mensen doen vaker contacten op via internet. Uit het vandaag publiek gemaakte onderzoek van TNS NIPO, uitgevoerd in opdracht van Coalitie Erbij, komt naar voren dat eenzame mensen vaker contact op doen met andere mensen via internet dan niet eenzamen.

Lees meer...

 

Campagnes gezonder leven werken niet

Investeren in gezondheid noodzakelijker dan ooit. Preventie en zorg leveren de samenleving veel op. Nederland moet blijven investeren in de gezondheid van burgers. Gezondheid is immers een groot goed.

Lees meer...

 

Nationale bouwstop geitenhouderij, nu!

Wakker Dier in brandbrief aan minister: volg het goede Brabantse voorbeeld. Stichting Wakker Dier heeft vandaag in een brandbrief aan minister Verburg een uitbreidingsverbod gevraagd voor geiten- en schapenhouderijen in geheel Nederland.

Lees meer...

 

Q-koorts: drachtige geiten geruimd

De ministers Klink (VWS) en Verburg (Landbouw) hebben besloten dat drachtige geiten van gevaccineerde bedrijven op korte termijn moeten worden ‘geruimd’. Met deze maatregel willen zij de verspreiding van Q-koorts tegengaan.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten over biodiversiteit

Nieuwe coalitie onderstreept urgentie aanpak uitsterven dier- en plantensoorten.
Het Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten die het belang van biodiversiteit onder de aandacht gaan brengen van het grote publiek. Dat heeft Directeur-Generaal Anita Wouters van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bekend gemaakt bij de lancering van de landelijke Coalitie Biodiversiteit 2010 in Amersfoort.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com