Home Mens en Dier Overige

Uitspraak kort geding melkveehouders: deel van koeien van slacht gered

Vandaag deed de rechter uitspraak in een kort geding dat De Natuurweide en Netwerk Grondig namens grondgebonden en biologische melkveehouders hebben aangespannen. Het geding betreft het fosfaatreductieplan.

Lees meer...

 

10 dingen die je nooit meer hoeft te kopen

Niet–Winkeldag (30 november) -  Op 30 november is het de jaarlijkse Niet-Winkeldag. Netwerk Bewust Verbruiken moedigt iedereen aan om op die dag géén nieuwe dingen te kopen.

Lees meer...

 

Koe dreigt uit Nederlandse weiland te verdwijnen

Ongeveer 1 op de 3 Nederlandse melkkoeien graast nooit meer in een weiland. Als hier niets aan wordt gedaan zal dit aantal al in 2025 zijn verdubbeld, zo blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR, uitgevoerd in opdracht van WSPA.

Lees meer...

 

Bestrijdingsmiddelen en de grote bijensterfte

Op woensdag 16 januari publiceerde de EFSA (European Food Safety Authority) een rapport waarin er opnieuw drie bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn bevonden. Het gaat om de insecticiden Clothianidin, Imidacloprid en Thiamethoxam, welke jarenlang zijn toegelaten op de Europese markt.

Lees meer...

 

Naturalis bereikt mijlpaal met 1 miljoen gedigitaliseerde objecten

In ruim één jaar tijd een miljoen insecten, slakken, vissen, planten en boeken digitaal registreren en fotograferen; het is Naturalis Biodiversity Center gelukt. Daarmee ligt de Collectie Digitalisering van Naturalis – een van de grootste digitaliseringsprojecten van natuurhistorische collecties ter wereld – op schema.

Lees meer...

 

Eenvoudige en duidelijke regels bescherming plant en dier

De regels voor de bescherming van in het wild levende dieren en planten, Natura 2000-gebieden en voor de bossen worden eenvoudiger en duidelijker.

Lees meer...

 

Stop de plofkip!

Van alle dieren die in Nederland voor vlees worden gehouden, scoort het vleeskuiken het slechtst op dierenwelzijn. Deze zogenaamde ‘plofkip’ is ontstaan door jarenlang doorfokken op steeds goedkoper vlees.  In 6 weken tijd wordt een kuikentje van 50 gram afgemest tot vleeshomp van ruim 2,2 kilo.

Lees meer...

 

Festival deBeschaving

Wetenschap en muziek op de Uithof. Prof. dr. Frans de Waal (Primatologie, Emory University, VS) verzorgt de openingslezing van het festival deBeschaving. Hoe beschaafd zijn we eigenlijk? Wat kan de mens leren van onderzoek naar apen?

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Verlies van soorten is dure aangelegenheid

Verlies van plant- en diersoorten kan Europa jaarlijks tot 1,1 triljoen euro kosten. Dat blijkt nu de Europese Commissie deze week verschillende scenario's heeft geopenbaard over het behoud van soorten na 2010. Het WNF pleit voor scherpe maatregelen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com