Home Planeet aarde Natuur Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire economie. Hier komen verschillende sectoren bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en om te bespreken waar afspraken nodig zijn om de transitie te versnellen.

NEN is al enige jaren actief bezig om partijen te betrekken bij het maken van afspraken voor de circulaire economie. Op het gebied van circulaire economie worden afspraken gemaakt in de sectoren afval en secundaire grondstoffen, biomassa en voedsel, bouw, circulair ondernemen, consumptiegoederen, maakindustrie, kunststoffen en zorg.

Kennis en ervaring

De CE-Spring conferentie staat in het teken van delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen over de sectoren heen. Met welke uitdagingen hebben verschillende sectoren te maken? Wat kunnen we van elkaar leren? Om daarna, aan thematafels, verder in te gaan op de vervolgstappen die genomen moeten worden om tot een circulaire economie te komen. Wat is er nodig? Zijn er belemmeringen? Hoe kan normalisatie, het maken van afspraken, bijdragen aan de oplossing daarvan?

Sprekers

De CE-Spring conferentie wordt ingeleid door Rik van Terwisga, algemeen directeur van NEN. In een paneldiscussie met vertegenwoordigers uit de sectoren biomassa, bouw, kunststoffen en maakindustrie wordt vervolgens gesproken over de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen voor die sectoren. Aan de hand van presentaties van Cathy van Beek (VWS), Oscar van den Brink (KIA Circulaire Economie) en Ruben Dekker (Europese Commissie, onder voorbehoud) wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken ten aanzien van respectievelijk de zorg, de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie, de Europese Green Deal en het nieuwe Circular Economy Action Plan.

Aanmelden

Deze conferentie biedt dé mogelijkheid om van andere sectoren te leren en om de kennis en ervaring van een ander mee te nemen in uw eigen stappen en initiatieven om een circulaire economie te realiseren. Het event is gericht op personen die werkzaam zijn op het gebied van duurzaamheid en/of circulariteit. Aanmelden kan via NEN Evenementen

 

AddThis Social Bookmark Button


Zweedse korhoenders naar Nederland

APS: Zweedse korhoenders moeten Nederlands icoon voor uitsterven behoeden. Het gaat slecht met de laatste populatie wilde korhoenders in Nederland. Een nieuw onderzoeksrapport van Alterra toont aan dat de populatie op de Sallandse Heuvelrug wellicht nog te redden is door het bijplaatsen van wilde korhoenders.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com