Home Water Beheer

Mestbeleid en waterkwaliteit

Verbetering waterkwaliteit door mestbeleid vlakt af, helft meetlocaties voldoet aan doel. Het mestbeleid leidt de laatste tien jaar in beperkte mate tot verbetering van de waterkwaliteit. Op de helft van de meetpunten in het landelijk gebied zijn de stikstof- en fosforconcentraties in het water nog te hoog.

Lees meer...

 

Rapport: 30 jaar zure regen

De verzuring in Nederland is sinds 1980 met 50% afgenomen; in de Nederlandse natuurgebieden zelfs met 80%. Dat staat in het rapport 'Zure regen, een analyse van dertig jaar verzuringsproblematiek in Nederland' van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer...

 

Klimaatwet nodig voor waterbeleid

Nederland heeft een klimaatwet nodig die kan fungeren als stok achter de deur als op regionaal niveau waterbeschermingsmaatregelen genomen moeten worden. De klimaatwet kan bijvoorbeeld dienen als toetsingskader voor het bouwen in uiterwaarden of voor het inrichten van overloopgebieden langs de grote rivieren.

Lees meer...

 

Watervoetafdruk van Nederland

Katoen, vlees en fruit recordverbruikers. Nederlands waterverbruik voor 89 procent in buitenland. De Nederlander verbruikt gemiddeld 2,3 miljoen liter water per jaar. Slechts 11 procent daarvan is water van eigen bodem.

Lees meer...

 

Zoetwater centraal op Wereldwaterdag

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vraagt vandaag 2 februari  aandacht voor het belang van meren en rivieren voor de natuur en voor mensen. Zoetwatergebieden vormen een cruciale schakel in het overleven van mens en dier. Daarom is het WNF al jaren actief in de bescherming van zoetwatergebieden.

Lees meer...

 

Nieuw waterbeheer in Nederland

Schoon water is niets bijzonders – tenminste zo lijkt het. We drinken het niet alleen, we spoelen het toilet ermee door, we wassen er de auto mee en we zwemmen er in. Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er een tekort is. Of een overschot. Als er aan de waterleiding gewerkt wordt en komt geen water uit de kraan, of als je in het buitenland geen kraanwater kunt drinken, merk je pas hoe bijzonder schoon water eigenlijk is.

Lees meer...

 

Duurzaam waterbeheer

Het laatste decennium is het begrip 'duurzaam waterbeheer' in opmars. Wat wordt hier zoal mee bedoeld en wat is hier de concrete uitwerking van?
Duurzaam waterbeheer is het winnen, gebruiken en retourneren van water aan en uit het milieu onder een aantal voorwaarden. Ten eerste mag de natuurlijke voorziening niet worden overschreden. Het gebruik van het water moet afgestemd worden op de kwaliteit van het water dat gewonnen wordt.

Lees meer...

 

Het belang van water

Water is onmisbaar voor alle leven. De watercyclus en de ecosystemen die er van afhangen vervullen veel functies. Minder dan 1% van het water op onze planeet is meteen beschikbaar voor menselijke consumptie: als drinkwater, voor de landbouw, industrie, stroomopwekking, transport, gebruik thuis,…

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Europarlement neemt risico's met gezondheid bij

De bijenpopulatie is schrikbarend aan het afnemen, terwijl meer dan tachtig procent van ons groente en fruit afhankelijk is van bestuiving door de bij. Vandaag stemde het Europees Parlement in met een zeer zwak voorstel van de landbouwcommissie over de bij.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com