Home Water Oceanen en rivieren

Grote strand schoonmaak

Langs de Noordzeekust liggen er per honderd meter gemiddeld 450 stuks afval. Denk aan touwen en netten, plastic zakken, flessendoppen en sigarettenpeuken. Het gaat om zo'n 1,5 miljoen afval items over de gehele Nederlandse kust.

Lees meer...

 

Tweede lichting steuren succesvol uitgezet in Waal

Na de eerste uitzetting van 17 Atlantische steuren in mei dit jaar, zijn vandaag nog eens 30 soortgenoten succesvol vrij gelaten in de Waal bij Nijmegen.

Lees meer...

 

Open Haringvliet levert geld op

Wanneer het Haringvliet een open verbinding krijgt met de Noordzee, levert dat naar verwachting  jaarlijks minimaal 500 miljoen euro aan extra opbrengsten op. De zee-arm is nu nog volledig afgesloten.  Dat blijkt uit een studie van de Wagenigen Universiteit in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Lees meer...

 

Koersen naar een natuurlijke Noordzee

In Europa is in de Kaderrichtlijn Marien vastgelegd dat de Europese zeeën de komende jaren schoner en gezonder moeten worden. De landen moeten streven naar een zogenaamde Goede Milieutoestand (GMT).

Lees meer...

 

Wereld oceanen dag in Rotterdam

Na het grote succes van World Ocean Day (WOD) 2009 in Rotterdam op de officiële internationale UN-dag van 8 juni, zal dit jaar op zondag 6 juni een congres ter gelegenheid van World Ocean Day Rotterdam opnieuw plaatsvinden in Diergaarde Blijdorp.

Lees meer...

 

Film toont crisis in de oceanen

Filmhuis Den Haag draait vanaf donderdag 26 november de documentaire 'The End of the Line'. In deze schokkende documentaire krijgt de kijker te zien dat de visvoorraden in snel tempo verdwijnen door het op grote schaal overbevissen van soorten, zoals blauwvintonijn en kabeljauw.

Lees meer...

 

Zeeland 100 jaar na de watersnoodramp

Op woensdag 18 november a.s. krijgen minister Plasterk (OCW) en de Commissaris van de Koningin Karla Peijs in het Topshuis bij Neeltje Jans uitzicht op hoe de delta van de toekomst eruit gaat zien. Dit gebeurt tijdens de uitreiking van de Delta Water Award aan één van de zes genomineerde teams van jonge wetenschappers.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Alle 47.800 soorten van Nederland in één boek

In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit beschreven, 47.800 soorten in totaal. Op 25 november neemt Ronald Plasterk het eerste exemplaar van deze uitgave van NCB Naturalis en Stichting EIS-Nederland in ontvangst.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com